Dovolená ve specifických případech

Vydáno: 15 minut čtení
Dovolená ve specifických případech
Mgr.
Zdeněk
Schmied
Období letních prázdnin je pro většinu zaměstnanců dobou čerpání dovolené. Právní úprava podmínek vzniku práva na dovolenou a většina podmínek stanovených pro její čerpání je v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále též jen „ZP“) dlouhodobě konstantní, a proto v praxi nedochází k výraznějším obtížím. Pouze v detailech by si tato úprava zasloužila legislativní změny; to se týká například podmínek větší liberalizace možnosti převodu nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, čerpání dovolené ve svátek či čerpání dovolené bezprostředně v návaznosti na skončení mateřské dovolené.
Účelem tohoto článku není však vyložit aplikaci celé právní úpravy dovolené, nýbrž zabývat se atypickými případy dovolené, za něž považuji čerpání:
-
dovolené při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby,
-
dodatkové dovolené,
-
dovolené po skončení mateřské dovolené,
a to pouze z hlediska typických odchylek oproti čerpání dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části při rovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby na stejný počet pracovních dnů (směn) v týdnu či dovolené za odpracované dny.
1. Čerpání dovolené při nerovnoměrném rozvržení týdenní pracovní doby
Nejprve je třeba připomenout,