Odkup a prodej pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, OSVČ, uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky ve výši 1 590 000 Kč s postupitelem (také fyzická osoba) za společnost s ručením omezeným ABC - ve smlouvě vystupuje jako postupník. Pohledávku v této výši uhradil postupiteli v dubnu 2013 v plné výši ze svého podnikatelského účtu. V této smlouvě ale je uvedeno pouze jeho jméno, datum narození a bydliště, proto byl úbytek peněz zaúčtován z podnikatelského účtu jako osobní spotřeba 491/221. Ještě téhož roku uzavřela OSVČ se společností ABC smlouvu o prodeji části této pohledávky ve výši 600 000 Kč a peníze jí přišly na účet. OSVČ tvrdí, že bude takto postupně odprodávat pohledávku zpět společnosti, aniž by na tom měla nějaký výdělek, tzn. společnost ABC jí postupně vrátí na účet 1 590 000 Kč. 1) Je v pořádku účtování přes účet 491 - Vklad podnikatele, osobní spotřeba nebo mělo být účtováno jinak? 2) Je třeba uvést odprodej pohledávky ve výši 600 000 Kč v roce 2013 do daňového přiznání k dani z příjmu FO? Pokud ano, kam? A bylo by možné uplatnit jako výdaje rovněž 600 000 Kč, když výnos z odprodeje pohledávky žádný nebude?

Odkup a prodej pohledávky
Ing.
Jiří
Vychopeň
Související předpisy: