Vyloučení dvojího zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze zahraničí

Vydáno: 7 minut čtení

V článku bychom chtěli upozornit na některé chyby, kterých se poplatníci dopouštějí při přiznávání příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí, respektive při uplatňování vyloučení dvojího zdanění u těchto příjmů. Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí upravuje § 38f zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “).

Vyloučení dvojího zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ze zahraničí
Ing.
Miloš
Kořínek
Především je třeba zdůraznit, že při vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí, které plynou poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 2 ZDP, tj. daňovým rezidentům, se postupuje podle příslušných ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána. Vyloučit dvojí zdanění lze dvěma způsoby, a to metodou zápočtu nebo metodou vynětí. Při použití metody úplné