Kompetence Finanční správy

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. 1 Afs 269/2019 , www.nssoud.cz

Kompetence Finanční správy
JUDr. Ing.