Zdanění dle rodinné situace

Vydáno: 8 minut čtení

Kolik zaplatí zaměstnanci na povinných daňových platbách (sociálním pojištění, zdravotním pojištění a dani z příjmu fyzických osob) závisí i na rodinné situaci. Daň z příjmu fyzických osob totiž výrazně snižuje daňové zvýhodnění na děti nebo sleva na manželku s vlastními příjmy za rok do 68 000 Kč. Při stejném ročně mzdě může mít zaměstnanec s dvěma dětmi a manželkou bez příjmů vyšší čistou roční mzdu o desetitisíce korun. Daňové výhody pro rodiny s dětmi jsou v Česku v rámci zemí OECD jedny z nejvyšších.

Zdanění dle rodinné situace
Petr
Gola
Rodinná politika nabývá ve všech vyspělých zemích z důvodu nízké porodnosti na významu, vlády jednotlivých zemí se snaží mladé rodiny finančně podporovat. Vlády v zemích OECD se snaží mladým lidem vytvářet lepší sociální podmínky, ať už zvyšováním přídavků na děti, porodného nebo nižšími daněmi pro rodiny s dětmi. Velmi oblíbená je forma podpory formou nižšího zdanění, jedná se o účinnou záležitost, není potřeba zřizovat žádné speciální úřady a vyplňovat několik formulářů. Rodiny s dětmi platí méně na dani z příjmu a veškeré daňové záležitosti se vyřídí v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování prováděném zaměstnavatelem.
 
Daňové slevy
Ve většině členských zemí OECD čerpají rodiče ekonomické výhody z důvodu péče o děti, odvádí méně na dani z příjmu, pobírají přídavky na děti, porodné, případně jiné dávky. Nejefektivnější ze státních podpor je právně nižší zdanění. V takovém případě nedostávají rodiče peníze, ale platí méně na dani z příjmu, což je výhodnější, neboť daňová sleva plní i důležitou motivační funkci pro přijmutí i hůře placené práce. Čistá mzda se od hrubé mzdy z důvodu daňových slev v zemích OECD liší u zaměstnanců s dětmi méně než u svobodných zaměstnanců.
 
Zdanění bezdětného zaměstnance
Jak moc se liší hrubá mzda zaměstnance sjednaná v pracovní smlouvě a čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet, si vypočítáme u svobodného a bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Průměrná měsíční mzda za rok 2013 činila 25 128 Kč, za celý rok 2003 tedy 301 536 Kč (25 128 Kč x 12 měsíců). Na roční bázi roku 2013 si tedy vypočítáme celkové zdanění na straně zaměstnance, jak moc se liší jeho roční hrubá mzda a čistá mzda.
 I---------------------------------------------I----------------------------I I Text                    I      Částka      I I---------------------------------------------I----------------------------I I Úhrn příjmů od zaměstnavatelů        I         301 536 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Úhrn povinného pojistného          I         102 523 Kč I I                       I      (301 536 x 34% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Základ daně                 I         404 059 Kč I I                       I    (301 536 + 102 523) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zaokrouhlený základ daně (na celá sta dolů) I         404 000 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daň z příjmu                I         60 600 Kč I I                       I      (404 000 x 15% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Sleva na poplatníka             I         24 840 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daň z příjmu po slevě            I         35 760 Kč I I                       I     (60 600 - 24 840) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zdravotní pojištění             I         13 570 Kč I I                       I     (301 536 x 4,5% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Sociální pojištění             I         19 600 Kč I I                       I     (301 536 x 6,5% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Povinné odvody celkem            I         68 930 Kč I I                       I (35 760 + 13 570 + 19 600) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zdanění v %                 I           22,9% I I                       I     (68 930 / 301 536) I I---------------------------------------------I----------------------------I Zdroj: vlastní výpočet autora. 
Hrubá roční mzda a čistá roční mzda bezdětného svobodného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou se liší o 22,9%. Celkové povinné daně ze mzdy za celý rok činí 68 930 Kč (sociální pojištění + zdravotní pojištění + daň z příjmu fyzických osob).
 
Zdanění zaměstnance s dětmi a manželkou bez příjmu
Ve druhém případě si vypočítáme, jak moc se liší roční hrubá a čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, který má dvě děti, na které uplatní daňové zvýhodnění za celý rok a jehož manželka je na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek na mladší dítě. V případě, že má manželka vlastní příjmy za rok do 68 000 Kč, tak je možné uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Rodičovský příspěvek se přitom do vlastního příjmu nezapočítává. Z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na manželku bude celkové zdanění zaměstnance výrazně nižší než v prvním případě. Slevu na manželku nelze, na rozdíl od základní slevy na poplatníka nebo daňového zvýhodnění, uplatnit v průběhu roku, ale vždy pouze za celý rok, buď v daňovém přiznání, nebo ročním zúčtování.
 I---------------------------------------------I----------------------------I I Text                    I      Částka      I I---------------------------------------------I----------------------------I I Úhrn příjmů od zaměstnavatelů        I         301 536 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Úhrn povinného pojistného          I         102 523 Kč I I                       I      (301 536 x 34% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Základ daně                 I         404 059 Kč I I                       I    (301 536 + 102 523) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zaokrouhlený základ daně (na celá sta dolů) I         404 000 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daň z příjmu                I         60 600 Kč I I                       I      (404 000 x 15% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Sleva na poplatníka             I         24 840 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Sleva na manželku              I         24 840 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daň z příjmu po slevě            I         10 920 Kč I I                       I (60 600 - 24 840 - 24 840) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daňové zvýhodnění na dvě děti        I         26 808 Kč I I---------------------------------------------I----------------------------I I Daňový 
bonus
I 15 888 Kč I I I (26 808 - 10 920) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zdravotní pojištění I 13 570 Kč I I I (301 536 x 4,5% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Sociální pojištění I 19 600 Kč I I I (301 536 x 6,5% ) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Povinné odvody celkem I 17 282 Kč I I I (13 570 + 19 600 - 15 888) I I---------------------------------------------I----------------------------I I Zdanění v % I 5,7% I I I (17 282 / 301 536) I I---------------------------------------------I----------------------------I Zdroj: vlastní výpočet autora.
Zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti (26 808 Kč za celý rok) a slevu na manželku (24 840 Kč) odvede na povinných daních jen 17 282 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí totiž nic, dokonce obdrží od státu daňový
bonus
ve výši 15 888 Kč. Odvod na zdravotním a sociálním pojištění je stejně vysoký jako u svobodného, bezdětného zaměstnance. Roční hrubá mzda se liší od roční čisté mzdy o 5,7%. Celkové zdanění na straně zaměstnance je nižší o 17,2%. Rodiny s dětmi jsou v Česku velmi efektivně podporovány formou nižšího zdanění, zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění mohou mít i nárok na daňový
bonus
, pokud vyčíslená daň z příjmu fyzických osob je nižší než daňové zvýhodnění na děti, tak jako v našem případě.
 
Jak je to v ostatních zemích OECD?
Finanční podpora rodin formou nižšího zdanění funguje i v ostatních vyspělých zemích světa. Nastavení parametrů v Česku je pro rodiny s dětmi jedno z nejvýhodnějších z členských zemí OECD.
 
- Daně ze mzdy u svobodného a bezdětného zaměstnance
Hrubá roční mzda a čistá roční mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu se nejvíce liší ze zemí OECD (dle údajů za rok 2012) v Belgii (o 42,8%), Německu (o 39,9%), Dánsku (38,9%), Maďarsku (o 35,0%), Rakousku (o 34,0%), Slovinsku (o 33,1%), Nizozemí (o 31,9%), Itálii (o 30,8%), Islandu (29,4%), Finsku (29,4%), Norsku (29,4%), Francii (28,3%), Turecku (27,9), Lucembursku (o 27,9%), Řecku (25,4%), Velké Británii (o 24,9%), Švédsku (o 24,9%), Polsku (o 24,6%), Španělsku (o 23,9%), Česku (o 22, 9%), Slovensku (o 22,8%), USA (o 22,7%), Kanadě (o 22,6%), Portugalsku (o 21,7%), Japonsku (o 21,2%).
Rozdíl do 20% je následně v těchto zemích: Estonsko (19,9%), Irsko (18,0%), Švýcarsko (16,5%), Nový Zéland (16,4%), Izrael (15,5%), Korea (13,0%), Mexiko (9,5%) a Chile (7%).
 
- Děti a manželka snižují daňovou povinnost
Daňové zvýhodnění na děti je v Česku při mezinárodním srovnání vysoké, stejně tak sleva na dani z příjmu na manželku s vlastními příjmy do 68 000 Kč. Celkové zdanění ze mzdy na straně zaměstnance s průměrnou mzdou se v Česku liší o 17,2% u bezdětného a svobodného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti slevu na manželku. Vyšší rozdíl mezi zdaněním na straně zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu majícího dvě děti a manželku bez příjmů oproti svobodnému a bezdětnému zaměstnanci pracujícího za průměrnou mzdu z členských zemí OECD je pouze v Německu (18,6%). Dalšími zeměmi s 10% a vyšším rozdílem jsou: USA (12,3%), Slovensko (12,1%), Belgie (11,0%), Lucembursko (10,5%). Zeměmi s alespoň 5% rozdílem jsou: Island (9,2%), Maďarsko (8,7%), Slovinsko (8,3%), Španělsko (7,7%), Portugalsko (7,7%), Irsko (7,5%), Polsko (6,8%), Estonsko (6,6%), Itálie (6,6%), Kanada (6,5%), Francii (6,1%) a Švýcarsko (5,8%). V ostatních členských zemích OECD je pod 5% úrovní.
Pramen: OECD, Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2012), Table I. 6. "All-in" average personal income tax rates at AW by family type

Související dokumenty