Poplatník vlastní spolu s bratrem činžovní dům, který před třemi lety zdědily po své sestře. V roce 2014 ho chtějí odprodat. Jsou povinni příjem z prodeje zdanit? Musí podat přiznání každý zvlášť nebo stačí, když je podá jeden z nich.

Vydáno: 1 minuta čtení
Poplatník vlastní spolu s bratrem činžovní dům, který před třemi lety zdědily po své sestře. V roce 2014 ho chtějí odprodat. Jsou povinni příjem z prodeje zdanit? Musí podat přiznání každý zvlášť nebo stačí, když je podá jeden z nich.
Ing.
Miloš
Kořínek
Příjmy z prodeje bytového domu jsou podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDP osvobozeny přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. Tato doba se zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele. Toto platí pouze tehdy, jestliže došlo k dědění v řadě přímé nebo manželem (manželkou).
Sourozenci zemřelé zůstavitelky tento časový test nesplňují. Pokud tedy dům v roce 2014 prodají, bude se jednat o zdanitelný příjem podle § 10 ZDP. K tomuto příjmu si mohou uplatnit výdaje, například zůstatkovou cenu domu (vycházíme z předpokladu, že dům byl pronajímán a do výdajů majitelé uplatnili odpisy), dále výdaje spojené s prodejem nemovitosti.
Přiznání podá každý prodávající zvlášť. Příjem i výdaje se budou v přiznání dělit podle výše spoluvlastnických podílů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů