Má zaměstnanec, který podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, nárok na provedení srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč?

Vydáno: 2 minuty čtení
Má zaměstnanec, který podepíše u zaměstnavatele prohlášení k dani, nárok na provedení srážkové daně u dohod o provedení práce do 10 000 Kč? Jak je to v tomto případě s placením sociálního a zdravotního pojištění? Jak má zaměstnanec postupovat, jestliže by se jednalo o dva rozdílné souběžné zaměstnavatele, u kterých zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a u každého z nich obdržel na dohodu o provedení práce odměnu 5 až 8 000 Kč.
Ing.
Miloš
Kořínek
V tomto případě budou veškeré příjmy poplatníka zdaněny zálohovou daní. Vyplývá tak z novely zákona o daních z příjmů. Podle § 6 odst. 4 tohoto zákona budou sice srážkové dani ve výši 15% z dosažených příjmů podléhat příjmy na základě dohod o provedení práce do výše 10 000 Kč. Vždy se však musí jednat o zaměstnance, který u zaměstnavatele nepodepsal prohlášení k dani. Sociální a zdravotní pojištění v tomto případě neplatí.
V případě, že se bude jednat o dva rozdílné zaměstnavatele, se kterými má poplatník podepsanou dohodu o provedení práce a nepodepíše u nich prohlášení k dani a příjem od každého z nich nepřevýší 10 000 Kč, bude z jeho dosažených příjmů u zaměstnavatelů provedena srážka daně ve výši 15%. Sociální a zdravotní pojištění v tomto případě opět neplatí.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů