Příjmy z autorských honorářů, podání daňového přiznání

Vydáno: 1 minuta čtení
Poplatník má v roce 2014 příjmy z autorských honorářů od několika vydavatelů v celkové výši 90 000 Kč za rok. Příjem u žádného z vydavatelů nepřekročil 10 000 Kč za kalendářní měsíc. Příjmy byly zdaněny srážkovou daní. Vyplatí se mu podat daňové přiznání, když jediné další jeho příjmy jsou ze závislé činnosti?
Ing.
Miloš
Kořínek
Pokud se poplatník rozhodne příjmy za autorské honoráře zdanit v rámci daňového přiznání, potom se bude jednat o příjmy podle § 7 ZDP, ke kterým si může uplatnit výdaje ve výši 40% z dosažených příjmů. Výdaje z 90 000 Kč příjmů činí 36 000 Kč. Základ daně bude 54 000 Kč a z toho daň (15% z 54 000 Kč) 8 100 Kč. Oproti srážkové dani (15% z 90 000 Kč = 13 500 Kč) uspoří 5 400 Kč. Avšak v tomto případě neunikne zdravotnímu pojištění, které bude činit 13,5% z poloviny dílčího základu daně, tj. 54 000 Kč / 2 = 27 000 Kč x 13,5% = 3 645 Kč. Úspora se tak sníží na 5 400 Kč - 3 645 Kč = 1 755 Kč. Ještě bychom chtěli upozornit, pokud by dílčí základ daně z autorských honorářů překročil částku 62 261 Kč je poplatník povinen zaplatit i sociální pojištění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů