Poplatník, fyzická osoba, měl v roce 2010 ztrátu, kterou si chce uplatnit za zdaňovací období roku 2014. Je povinen mít k dispozici doklady z roku 2010 i v roce 2015 a následujících?

Vydáno: 1 minuta čtení
Poplatník, fyzická osoba, měl v roce 2010 ztrátu, kterou si chce uplatnit za zdaňovací období roku 2014. Je povinen mít k dispozici doklady z roku 2010 i v roce 2015 a následujících?
Ing.
Miloš
Kořínek
Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi uplatnit ztrátu v pěti následujících letech. Ve výše uvedeném případě je to až za období roku 2015. Doměřit daň za zdaňovací období roku 2015 lze až do 1.4.2019 (tj. 3 roky ode dne, kdy uplyne lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2015). Pokud poplatník uplatní veškerou ztrátu za zdaňovací období roku 2014, pak tato lhůta uplyne do 1.4.2018. Do této doby, pokud u poplatníka nebude provedena kontrola ze strany finančního úřadu, by měl poplatník mít k dispozici veškeré doklady, které se vztahují ke zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. Případná kontrola by tuto dobu mohla ještě prodloužit.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů