Poplatník vlastní byt, který zakoupil v roce 2008. V roce 2014 ho chce pronajímat. Jako výdaj si chce uplatnit odpis bytu. Lze jako vstupní cenu uplatnit kupní cenu z roku 2008?

Vydáno: 1 minuta čtení
Poplatník vlastní byt, který zakoupil v roce 2008. V roce 2014 ho chce pronajímat. Jako výdaj si chce uplatnit odpis bytu. Lze jako vstupní cenu uplatnit kupní cenu z roku 2008?
Ing.
Miloš
Kořínek
Vzhledem k tomu, že od nákupu bytu uplyne do doby jeho pronájmu více než 5 let, nelze uplatnit jako vstupní cenu kupní cenu bytu. Vstupní cenou bude odhad ceny bytu uskutečněný těsně před vlastním zahájením pronájmu.

Související dokumenty