Pracovní právo - Posílání výplatní pásky e-mailem

Vydáno: 2 minuty čtení
Zaměstnavatel nám začal posílat výplatní pásky e-mailem. Na personálním oddělení jsme museli sdělit námi vybrané heslo pro přístup a podepsat souhlas s tímto zasílám, v němž bylo uvedeno, že za odeslané pásky a ochranu osobních údajů v nich obsažených již zaměstnavatel nenese odpovědnost. Je to v pořádku?
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), jsou správce a zpracovatel povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
Vyhodnocení bezpečnosti předání osobních údajů, konkrétně výplatních pásek, prostřednictvím e-mailu je zcela na správci osobních údajů.
Znalost přístupového hesla dalšími osobami není zcela ideální, nicméně zaměstnavatel, resp. někteří jeho zaměstnanci znalostí o výši jednotlivých platů/mezd disponují, neboť to vyplývá z jejich pracovního zařazení (personální, účetní atd.). Tyto osoby mají dle ustanovení § 15 zákona o ochraně osobních údajů povinnost mlčenlivosti.
Problematickou je ta část souhlasu, kde se zaměstnavatel zříká odpovědnosti za odeslané pásky. I odeslané výplatní pásky jsou předmětem ochrany dle zákona o ochraně osobních údajů a zaměstnavatel se nemůže jednostranně zříci povinností, které jsou mu uloženy zákonem.