Pracovní práce - shromažďování osobních údajů zákazníků pro přání k narozeninám

Vydáno: 3 minuty čtení
Rádi bychom pro podporu image naší firmy shromažďovali osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno, příjmení a datum narození našich zákazníků, abychom jim mohli elektronickou cestou pogratulovat k narozeninám. Je takový postup v souladu se zákonem?
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 480/2004 Sb., některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
E-mailový kontakt zákazníka lze zpracovávat na základě ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, který říká, že pokud fyzická nebo právnická osoba získá od svého zákazníka podrobnosti jeho elektronického kontaktu pro elektronickou poštu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby podle požadavků ochrany osobních údajů upravených zvláštním právním předpisem, může tato fyzická či právnická osoba využít tyto podrobnosti elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet této fyzické nebo právnické osoby odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
Ze zákona tedy jasně vyplývá, že je možné bez souhlasu zákazníka zpracovávat jeho e-mailovou adresu, a to za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb. Při shromažďování další osobních údajů, tedy dne, měsíce a roku narození za účelem zaslání blahopřání k narozeninám by bylo nutné postupovat podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je možné zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů.