Pracovní právo - Mobilní telefon pro soukromé účely

Vydáno: 2 minuty čtení
Zaměstnavatel mi přidělil mobilní telefon, který můžu používat i pro soukromé účely. Teď si zaměstnavatel od operátora vyžádal výpis za minulý měsíc. Může to udělat, když výpis obsahuje i telefonní čísla, na něž jsem volala soukromě?
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
S ohledem na to, že klientem mobilního operátora je zaměstnavatel, může si o Vámi zmiňovaný výpis zažádat. Vzhledem k existenci dohody o používání služebního mobilního telefonu pro soukromé účely by však neměl soukromé hovory systematicky monitorovat.
Mohlo by tak dojít k porušení ustanovení § 316 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který říká, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.
To, že zaměstnavatel tyto údaje shromažďovat a zpracovávat bude, je zcela nepochybné, neboť musí tyto informace vést a faktury za telefonní hovory archivovat pro účely účetnictví. Vzhledem k tomu, že se tedy jedná o zpracování osobních údajů, musí zaměstnavatel i při zpracování těchto údajů splnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude se jednat o zpracování bez souhlasu v rámci výjimky § 5 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti.