Metodická informace k uplatňování DPH u nemovitých věcí

Vydáno: 12 minut čtení
Metodická informace k uplatňování DPH u nemovitých věcí
Ing.
Václav
Benda
V červenci 2015 zveřejnilo Generální finanční ředitelství metodickou informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí. Touto informací se prakticky nahrazují dříve vydané informace, a to informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008 (zveřejněná 23.4.2008) a informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1.1.2014 (zveřejněná 9.12.2013). V informaci je uveden aktuálně platný výklad zejména k uplatnění sazeb daně u stavebních prací a dodání nemovitých věcí a pravidla pro osvobození od daně při dodání a nájmu nemovitých věcí.
V úvodní části informace jsou podrobněji vymezeny některé pojmy uvedené v zákoně o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.), a to v návaznosti na občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.). Pojem
stavba pevně spojená se zemí
je nutno podle právního názoru GFŘ vykládat v souladu se směrnicí o DPH, která upravuje dodání budovy nebo její části před jejím prvním obydlením a pozemku k ní přiléhajícího, kde