Odpis solární elektrárny

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ má nainstalovánu solární elektrárnu na svém rodinném domě, na faktuře od dodavatele jsou rozepsány: solární moduly + inventor 220 000 Kč = 3 odpisová skupina - odpis 10 let, zvlášť je naúčtovaná konstrukce a montáž v celkové ceně 44 528 Kč, kterou bychom měli zaúčtovat jako technické zhodnocení rodinného domu, rodinný dům není zařazen do majetku, není odepisován. Jakým způsobem máme zaúčtovat odpisy této konstrukce, jak montáž? Znamená to, že zařadíme konstrukci včetně montáže do odpisové skupiny 4? Jak bychom měli správně postupovat se zaúčtováním a odepisováním?

Odpis solární elektrárny
Ing. et Ing.
Milan
Blatný
Související předpisy:
-
§ 30b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Podle § 30b zákona o daních z příjmů, a to jak ve znění platném do roku 2014, tak po tomto datu, se dále stanovený hmotný majetek pro výrobu elektřiny ze slunečního záření odpisuje rovnoměrně bez přerušení po dobu 240 měsíců do 100% vstupní ceny nebo zvýšené vstupní ceny. Tímto stanoveným hmotným majetkem se podle dřívějšího znění zákona rozuměl majetek zatříděný ve Standardní klasifikaci produkce pod kódem 31.10, 31.20 nebo 32.10, kdežto podle současného znění zákona se jím rozumí majetek zatříděný v klasifikaci produkce CZ-CPA označený kódem 27.11, 27.12 a 26.11.22. V obou případech jde v podstatě o movité věci, zejména panely nebo moduly sestavené z fotovoltaických článků, generátory, elektromotory, inventory (měniče) apod.
Stavební úpravy střechy pro instalaci elektrárny, nosná konstrukce pro fotovolaické panely a kabeláž pro rozvod elektřiny, případně další nutné zásahy vyvolané konkrétními podmínkami, se považují za součást domu zatříděného v Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC). Při odpisování se všechny tyto úpravy odpisují v rámci domu, jehož vstupní cena je zvýšena o hodnotu těchto úprav. Dům by byl zřejmě zatříděn v Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) pod kódem 11 - Budovy bytové a odpisován v 5. odpisové skupině.
Součástí vstupní ceny fotovoltaické elektrárny jsou náklady spojené s pořízením, například náklady na projektovou dokumentaci, na stavební řízení, dopravu, montáž, správní a místní poplatky apod.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů