Kontrola obchodních partnerů

Vydáno: 1 minuta čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2020, sp. zn. 8 Afs 14/2018 , www.nssoud.cz

Kontrola obchodních partnerů

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty