Technické zhodnocení majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Dotaz ke správnému datu zařazení technického zhodnocení - zateplení budovy, projekt, na který bylo vydáno stavební povolení (i když v tomto případě to nebyla povinnost), byl ukončen fakticky 30. 11. Doklad na provedený stavební dozor byl vystaven až s DUZP 31.12.2013. Žádost o kolaudační souhlas nebyla dosud podána. Můžeme majetek uvést do užívání k datu 30. 11.? Postačí doložení protokolem o předání stavby od dodavatele, zápisem ve stavebním deníku? Nebo musí být splněno i datum dokladu na fakturaci stavebního dozoru? Má vliv (ne)vydání kolaudačního souhlasu?

Technické zhodnocení majetku
Ing. et Ing.
Milan
Blatný
Související předpi