Tuzemské či zahraniční stravné

Vydáno: 4 minuty čtení

U nás ve společnosti je zaměstnán občan ze Slovenska (český daňový rezident), který má ve své pracovní smlouvě dvě místa výkonu práce (sídlo naší společnosti a domovskou adresu na Slovensku). Většina jeho pracovních cest je zahájena z území Slovenské republiky. Jak řešit případy stravného pro takovéto typy zaměstnanců, zdali a kde aplikovat tuzemské stravné a kdy případně zahraniční, a předpokládám, že by se to mělo vše řídit českým zákonem o cestovních náhradách (příp. zákoníkem práce ) nebo se mýlím?

Tuzemské či zahraniční stravné
JUDr.
Marie
Salačová
Související předpisy:
-
§ 16 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním,
-