Paušál na dopravu

Vydáno: 6 minut čtení

V článku si přiblížíme paušál na dopravu, ukážeme si jeho možnosti, výhody i určitá omezení, které přinesl rok 2014. Především paušál na dopravu si může poplatník zvolit. To znamená, že je založen na dobrovolnosti. Pokud si jej nezvolí, může uplatnit výdaj (náklad) na dopravu v prokázané výši. Každý by tedy měl zvážit, co je pro něj výhodnější. Předpokládáme, že při velkém množství ujetých kilometrů to budou výdaje (náklady) ve skutečné výši.

Paušál na dopravu
Ing.
Miloš
Kořínek
Zákonnou úpravu paušálu na dopravu nalezneme v § 24 odst. 2 písm. zt) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Za jedno silniční motorové vozidlo činí paušál na dopravu 5 000 Kč měsíčně, tedy 60 000 Kč za kalendářní rok. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit maximálně u tří vozidel, a