Poplatníci s příjmy ze živnosti z hlediska daně z příjmů (za zdaňovací období roku 2013)

Vydáno: 13 minut čtení

V následujícím článku přiblížíme poplatníkům některé části zákona č. 586/1992 sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ “), a dalších souvisejících zákonů, které se týkají příjmů ze živnosti z hlediska daně z příjmů.

Poplatníci s příjmy ze živnosti z hlediska daně z příjmů (za zdaňovací období roku 2013)
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Příjem ze živnosti
Příjmy ze živnosti jsou příjmy poplatníků, kteří podnikají na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Přitom živnosti řemeslné jsou živnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.
 
Základ daně
Základem daně, popřípadě dílčím základem daně, jsou příjmy ze živnosti. Tyto příjmy se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Pro zjištění základu daně, popřípadě dílčího základu daně, použije poplatník ustanovení § 23 až 33 ZDP.
 
Výdaje uplatňované procentní sazbou
Většina poplatníků s příjmy ze živnosti jistě ráda využije možnosti uplatnit výdaje procentní sazbou. Budou se přitom řídit ustanoveními § 7 odst. 7 a 8 ZDP. Při uplatňování těchto výdajů je však třeba pečlivě rozlišit o jaký typ živnosti se jedná, neboť procentní výdaje, které nahrazují výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, může poplatník uplatnit ve výši 80% z příjmů ze živností řemeslných a ve výši 60% z příjmů ze živností s výjimkou příjmů ze živ