Dodání tepla nájemníkům

Vydáno: 3 minuty čtení

Mám činžovní dům, nerozdělený na jednotky, není v obchodním majetku, v jednom bytě bydlím, pronajímám zbývajících 8 bytů dle § 9 . Letos nainstaluji solární panely a budu dodávat nájemníkům teplo a teplou vodu. Každý byt bude mít měřicí zařízení na spotřebované GJ. Jaké jsou daňové dopady (odpis, DPH aj.)? Jakou můžeme sjednat cenu, aplikují se a případně jaké cenové výměry/věstníky, které musím dodržet?

Dodání tepla nájemníkům
RNDr.
Libor
Fiala
Související předpisy:
-