Pracovní právo - osobní údaje

Vydáno: 8 minut čtení

Jako na zaměstnavatele se na nás obrátil exekutor a požaduje, abychom mu sdělili mobilní telefonní číslo naše zaměstnance. Jsme povinni mu vyhovět?

Pracovní právo
JUDr.
Eva
Janečková
Související předpisy:
-
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 1