Převedení zisku

Vydáno: 4 minuty čtení

Česká CZ, s. r. o., o několika společnících, založila (1993) na Slovensku SK, s. r. o., kde je jediným společníkem. Na slovenské straně je nerozdělený zisk, který odsouhlasila valná hromada SK k rozdělení. Ten by se měl převést jedinému společníkovi do CZ. Pak by mělo být provedeno rozdělení mezi společníky - fyzické osoby v CZ. Slovenská firma je v podstatě prázdná s nulovou činností a bude se následně prodávat - převodem obchodního podílu. Česká společnost nevykonává již žádnou činnost a bude se zřejmě následně Jak se má zdanit a zaúčtovat na CZ straně převedení rozděleného zisku ze SK strany? Musí být převod proveden přes účet nebo i hotově? Kdy se může rozdělit zisk mezi společníky na CZ straně? Ve stejném roce, v němž dojde k převodu z SK nebo se musí započítat do výsledku hospodaření v tomto roce a rozdělit až případný zisk v následujícím roce? Jak se má správně účtovat? Jak se má zdanit rozdělení zisku mezi společníky - fyzické osoby (15% srážkovou daní)? Vklad CZ společnosti v SR (obchodní podíl) by se měl převést též do CZ firmy nebo účtovat následníkovi na SK straně? Může se ho CZ společnost rozhodnutím valné hromady vzdát?

Převedení zisku
Ing.
Jiří
Vychopeň
Související předpisy:
-
§ 113 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpi