Časové rozlišení

Vydáno: 1 minuta čtení

Akciová společnost změnila k začátku účetního období způsob časového rozlišení nákladů a výnosů dle pokynu GFŘ-6 bod k § 23 odst. 2 bod 1 (dříve D-300), aby nemusela pravidelně opakující se a nevýznamné částky rozlišovat, a to na základě vypracované směrnice. Avšak z předchozího roku na účtech časového rozlišení (např. 381) zůstávají nerozpuštěné náklady. Je v možné v roce změny uplatnit daňově účinně jak tyto částky časově rozlišené z min. let, tak částky, které se již v tomto období rozlišovat nebudou, a to na základě změny metody?

Časové rozliše