Technické zhodnocení klimatizace

Vydáno: 3 minuty čtení

Akciová společnost provozuje restauraci v domě, který vlastní. V restauraci je zabudovaná klimatizace, kterou společnost nechala přestavět tak, aby mohla plnit více funkcí. Přestavba byla fakturovaná částkou 73 000 Kč bez DPH. Původní klimatizaci společnost nemá evidovanou ve svém majetku. Je možné přestavbu této klimatizace evidovat jako samostatný majetek, pokud ne, patří tento náklad do daňových?

Technické zhodnocení klimatizace
Ing.
Milan
Blatný
Související předpisy:
-