Dotazy a odpovědi: Daňový řád

Vydáno: 10 minut čtení
Ing. Mgr.
Soňa
Kelnerová
Dočetl jsem se, že byl změněn daňový řád a je možné znovu podat žádost o prominutí daně a jejího příslušenství. Je to pravda a za jakých podmínek mohu o prominutí žádat?
ODPOVĚĎ
Ano, je pravdou, že s účinností od 1.1.2015 je v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), obsažena nová úprava institutu individuálního prominutí vybraného příslušenství daně (viz část čtvrtá zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Oním vybraným příslušenstvím je:
-
úrok z posečkané částky, který