Pozemek pod budovou

Vydáno: 2 minuty čtení

Koupila jsem budovu zčásti stojící na cizím pozemku v září roku 2012. Pozemek pod budovou se stává součástí budovy dle občanského zákoníku od 1.1.2014. Mám tedy pouze předkupní právo na tento pozemek? Pokud bych budovy prodala po 1.1.2014, byly by pozemky pro nového majitele již součástí budovy?

Pozemek pod budovou
Ing.
Jan
Ployer
Související předpisy:
-
§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V roce 2012 byl Parlamentem ČR schválen nový občanský zákoník. Zákon je uveřejněn ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. a má účinnost od 1.1.2014.
Nový občanský zákoník vrací do našeho právního řádu zásadu, podle níž stavby a další konstrukce pevně spjaté s pozemkem nejsou samostatnými věcmi, nýbrž tvoří součást pozemku. Tato zásada platila do roku 1950, kdy byla nahrazena zásadou právě opačnou, podle níž pozemek a budova na něm umístěná jsou v právním smyslu dvě samostatné věci.
Tato zásada se bude uplatňovat pouze u nemovitostí, u nichž bude k 1.1.2014 shodný vlastník stavby a pozemku. Dle ustanovení § 3056 NOZ, zůstanou stavby, pořízené před účinností nového občanského zákoníků i nadále samostatnou věcí. Na jejich vlastnictví se nic nezmění. Pro případy rozdílných vlastníků stavby a pozemku zřizuje nový občanský zákoník pro vlastníky pozemku předkupní právo ke stavbě pro vlastníky stavby předkupní právo k pozemku. V konkrétním případě zůstane tazatelka stále vlastníkem stavby na cizím pozemku i po 1.1.2014. V případě prodeje stavby po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, má tazatelka nejprve povinnost nabídnout stavbu ke koupi vlastníkovi pozemku. Pokud vlastník pozemku využije předkupní právo a nabyde vlastnictví i ke stavbě, stane se stavba součástí pozemku. V případě, kdy vlastník pozemku nevyužije předkupního práva a vlastníkem stavby se stane třetí osoba, zůstane stavba i nadále samostatným majetkem umístěným na cizím pozemku.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník