Osvobození od DPH při vymazání odběratele z registru plátců DPH se zpětnou účinností

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 9. října 2014, ve věci C-492/13 , Traum

Osvobození od DPH při vymazání odběratele z registru plátců DPH se zpětnou účinností
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.