Zákon o dani z přidané hodnoty v roce 2014

Vydáno: 12 minut čtení

Již to vypadalo, že bychom mohli mít na přípravu na novely v zákoně o DPH nějaký čas, pokud by nám do toho nevstoupili politici. Ti však nemají vůbec tušení, jak složitá je příprava na každou změnu zákona, ať se to týká absorpce nových poznatků nebo úpravy softwarů. Levicoví poslanci mohli konečně po zrušení Poslanecké sněmovny demonstrovat svoji sílu a neschválili daňové zákony doprovázející nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. ), dále jen „NOZ“. Jistěže mohli daňové zákony schválit a následně zákonným opatřením vyloučit dva body, které jim vadí. Zvolili však ten nejméně šťastný způsob, kdy daňové zákony doprovázející NOZ chtějí po předchozím neschválení schválit na poslední chvíli zákonným opatřením. Těžko se nyní odpovídá na otázku, co se stane, když nově zvolená Poslanecká sněmovna na své první schůzi zákonné opatření neschválí. Těžko se odpovídá na otázku, nakolik budou jednotlivé body ze zákonného opatření později napadeny u Ústavního soudu. Těžko posoudit, zda narychlo napsané zákonné opatření bude trpět zásadními nedostatky nebo jenom zběžnými.

Ing.
Jan
Rambousek
LL. M.
daňový poradce ev. č. 693
Od ledna se snažíme najít shodu ve výkladu daňových předpisů, přičemž tato shoda se hledá velice obtížně, když není shoda ani ve výkladu NOZ. V okamžiku, kdy se začínají rýsovat některé výklady, dojde k zamítnutí těchto dokumentů. Máme jednu jistotu, legisvakační lhůta bude opět minimální ne-li žádná, a na přípravu novely bude opět nedostatek času. Je však také možné, že žádná novela daňových zákonů nebude1), ale potom v daních zavládne totální chaos.
Letošní novely však budou přeci jenom v něčem výjimečné, a to svým neobvyklým rozsahem, který se rozhodně nedá srovnat s takovou „maličkostí“, jako když se přecházelo z daně z obratu na daň z přidané hodnoty a rušil se hospodářský zákoník. Situace je možná srovnatelná s okamžikem přistoupení České republiky k Evropské unii, kdy ze dne na den nám vstoupilo do výkladu zákonů evropské právo. Jedná se o závažný problém, se kterým jsme se ani během takřka 10 let nedokázali vyrovnat. Situace bude o to obtížnější, že tvůrci NOZ se nejsou schopni shodnout s odpůrci NOZ na společném výkladu zákona. Na základě takto nejasného NOZ však byly tvořeny