Dodávky služeb mezi provozovnou a pobočkami přes hranice EU

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 17. září 2014, ve věci C-7/13 , Skandia America (USA)

Dodávky služeb mezi provozovnou a pobočkami přes hranice EU
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty