Daňové posouzení akciového plánu

Vydáno: 4 minuty čtení

Zaměstnavatel umožňuje zaměstnancům nákup akcií zahraniční matky za zvýhodněnou cenu, např. tržní cena na burze 100, zaměstnanec hradí 70, zaměstnavatel 30. Zaměstnanec je veden v registru akcionářů, má nárok na dividendu, ale prodat či jinak nakládat může až za rok. Tržní cena za rok 150 (varianta 10). Kdy a z jaké částky se zdaní jako nepeněžní příjem? Dále, zaměstnanec prodá za 130 (varianta 5) tři měsíce poté, co může s akciemi disponovat – splní šestiměsíční test, případně jaká je nabývací cena? Stejný dotaz pro bonus zaměstnancům formou akcií zahraniční matky: tržní cena ke dni přiznání bonusu 100, plně hrazeno zaměstnavatelem. Okamžik zdanění a základ daně? Rok nelze disponovat, následně prodá po 3 měsících za 130: splní šestiměsíční test, případně jaká je nabývací cena?

Daňové posouzení akciového plánu
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy: