Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.6.2013, sp. zn. 7 Afs 50/2013 , www.nssoud.cz.

Přerušení prekluzivní lhůty v odvolacím řízení
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Lichnovs