Dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH

Vydáno: 9 minut čtení

Případ společnosti Rodopi1), který v červnu 2013 rozhodoval Soudní dvůr Evropské unie (dále též jen „SDEU“ nebo „soud“), opětovně poukázal na to, jak nejasné kontury má problematika vyměřování sankcí v oblasti DPH. A to není dobrá zpráva. Dále opět po určité době SDEU odborné i laické veřejnosti připomněl, že není možné se při uplatnění sankcí, potažmo při obraně proti jejich vyměření, spoléhat čistě jen na znění národních legislativ (v českém prostředí především na zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád), ale že je nezbytné nahlížet na věc i optikou evropské DPH legislativy. Což je pro plátce DPH rozhodně dobrá zpráva, protože EU DPH Směrnice může přinést již jen a pouze určitá omezení aplikovatelnosti sankcí. SDEU především připomíná dvě stěžejní pravidla (neutralitu a proporcionalitu daně z přidané hodnoty), která mohou v určitých případech zcela změnit pohled na oprávněnost vyměřených sankcí dle daňového řádu . Jak níže uvidíme, bude to především pravidlo proporcionality, které je nezbytné dodržet, aby sankce byla zákonná. Bez nadsázky lze říci, že oblast sankcí byla až do rozhodnutí Rodopi poměrně komplexní a nejasná, ale že SDEU svými komentáři situaci bohužel ještě více znepřehlednil. A to je zpráva v podstatě neutrální, protože na chaotické odpovědi SDEU jsme si už postupně navykli a umíme s nimi pracovat.

Dopady pravidla proporcionality na sankce v oblasti DPH
Ing.
Tomáš
Brandejs
Deloitte Advisory, s.r.o.
Společnost Rodopi uplatnila nárok na odpočet DPH z přijaté faktury v prosinci 2009. Hmotné i procesní podmínky byly podle všeho splněny, správce daně nárok na odpočet daně uznal a daň vrátil na účet společnosti Rodopi. Téměř o rok později (v říjnu 2010) byla vystavena storno faktura. Společnost Rodopi tuto fakturu měla dle tamní legislativy zahrnout do říjnového přiznání a vrátit původně uplatněný odpočet daně. Pokud by fakturu zahrnula do přiznání za listopad 2010, musela by jako sankci uhradit 25% odpočtu (plus úroky), pokud by ji zahrnula ještě později, musela by uhradit jako sankci plných 100% odpočtu (plus úroky). Společnost Rodopi fakturu zahrnula až v přiznán