Nová smlouva se Saúdskou Arábií

Vydáno: 15 minut čtení

Dne 10.6.2013 byla ve Sbírce mezinárodních smluv ČR uveřejněna nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s dalším členským státem Rady pro spolupráci v Zálivu, a to s Královstvím Saúdské Arábie. (Do zmíněné Rady dále patří Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn, Katar a Sultanát Omán.)

Nová smlouva se Saúdskou Arábií
Ing.
Pavel
Kyselák
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen „smlouva se Saúdskou Arábií“) byla publikována ve Sbírce předpisů České republiky - Mezinárodní smlouvy v částce 26/2013 pod číslem 42/2013 Sb.m.s. Tato smlouva se začne prakticky provádět od 1.1.2014, a to podle druhého odstavce článku 28 - Vstup v platnost. Do zmíněného data je tedy ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií bezesmluvní vztah. Ujednání a následná aplikace smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou smluvních států.
K vybraným druhům příjmů či částem nové smlouvy si uvedeme několik následujících poznámek.
 
Stálá provozovna
Termín „stálá provozovna“ pro účely daně z příjmů a zejména smlouvy samotné dle prvního odstavce článku 5 – Stálá provozovna je definován jako trvalé místo k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku.
 
Staveniště a služby
Nová smlouva se Saúdskou Arábií v článku 5 - Stálá provozovna uvádí ve třetím odstavci problematiku stálých provozoven spojených s časovým testem. Je zde definována tzv. „staveništní“ stálá provozovna s šestiměsíčním časovým testem s tím, že se tento časový test vztahuje na staveniště, stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený.
 
Ostatní služby
Pod písmenem b) třetího odstavce článku 5 - Stálá provozovna nové smlouvy se