Arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen

Vydáno: 13 minut čtení

Transferové ceny představují hodnotu, za kterou jsou obchodovány transakce mezi takzvanými spojenými osobami. Okruh spojených osob blíže upravuje § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a článek 9 Smluv o zamezení dvojího zdanění. Dle současného znění existují kapitálově spojené osoby (přímo i nepřímo) a jinak spojené osoby (dříve personálně spojené osoby).

Arbitrážní konvence a následná úprava dvojího zdanění u převodních cen
Ing.
Miroslav
Kocman,
LL. M.,
daňový poradce/Associate Partner
Ing.
Petr
Tomeš
daňový poradce
Spojené osoby jsou povinny ve vnitroskupinových transakcích nastavit takové ceny, které by byly nastaveny ve srovnatelných transakcích mezi nezávislými subjekty za stejných anebo obdobných podmínek, tedy musí být stanoveny v obvyklé neboli tržní výši. Tomuto pravidlu se říká princip tržního odstupu.
Dle vyjádření zástupců daňové správy je oblast transferových cen a transakcí ve skupině v současné době primární oblastí pro daňové kontroly. Například ředitel Generálního finančního ředitelství Jan Knížek nedávno v médiích vyzradil, že oblast převodních cen je pro daňovou správu již zcela rutinní záležitostí a její kontroloři se zaměřují na kontrolu nadnárodních společností s obratem nad 1 miliardu Kč, které realizují přeshraniční transakce ve skupině. Jen během roku 2011 bylo provedeno přes 300 kontrol na problematiku převodních cen. Doměřeno bylo více jak 200 000 000 Kč a sníženy daňové ztráty v hodnotě více jak 1 miliarda Kč.
Úměrn

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů