Nájem nad 48 hodin

Vydáno: 5 minut čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci. Má v pronájmu kulturní sál, pronajímatelem je město. V nájemní smlouvě je stanovena cena za nájem prostor 1 Kč. Energie hradí sám nájemce příslušným dodavatelům s tím, že 50% energií vyfakturuje městu. V případě faktur za energie si nájemce uplatní nárok na odpočet v plné výši a městu přefakturuje bez přirážky 50% těchto nákladů s DPH. Nájemce dále pronajímá sál dalším cizím subjektům a doposud vystavil faktury jednak pouze za pronájem, jednak faktury, kde je částka za pronájem a zvlášť částka za energie (podle stavu měřidel), ve všech případech se jedná o daňové doklady. Pokud by nájemce fakturoval nájem nad 48 hodin bez odvodu DPH, bude muset postupovat podle § 76 ZDPH , jelikož v případě fakturování pouze za pronájem se předpokládá, že součástí jsou i energie? A jak by měl konkrétně postupovat, když nezjišťoval v případě vystavení faktur jen za pronájem skutečnou spotřebu energií? Může vše dodatečně vyřešit daňovým dobropisem?

Nájem nad 48 hodin
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Ing.
Martina
Matějková
Související předpisy:
-