Skonto ze stavební pozastávky

Vydáno: 1 minuta čtení

Stavební společnost provedla v roce 2007 stavbu pro odběratele. Vyfakturovala odběrateli cenu díla 1 000 000 Kč plus 19% DPH, tj. 1 190 000 Kč. Pro případy vady díla byla sjednána pozastávka na dobu 7 let, tj. do roku 2014 v částce 10% ceny díla bez DPH, tj. 100 000 Kč. V prosinci 2012 byla uzavřena dohoda, na základě které je odběratel oprávněn provést úhradu pozastávky dříve, než je původní termín splatnosti pozastávky (rok 2014). Provedená úhrada pak nemá žádný vliv na dobu trvání záruční doby. Pokud odběratel využije oprávnění a provede úhradu pozastávky do 31.12.2012 bude odběrateli stavební společností poskytnuta bez dalšího další sleva (skonto) ve výši 4%. Odběratel je oprávněn o uvedenou slevu ponížit již platbu, na základě níž mu vznikl nárok na slevu. 1. Jedná se zdanitelné plnění (faktura z roku 2007, skonto z pozastávky)? 2. Pokud ano, jakou sazbou bude DPH vypořádána? 3. Jak bude o tomto v účetnictví stavební společnosti účtováno?

Skonto ze stavební pozastávky