Maltská společnost - srážková daň na úroky

Vydáno: 3 minuty čtení

Právnická osoba s. r. o. je plátcem DPH. Zda a jaká je daň na úroky vyplacené dceřinou společností z České republiky na Maltu. Je tady omezení v množství vyplacených úroků mateřské společnosti?

Maltská společnost - srážková daň na úroky
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-
Článek 11 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českem a Maltou (Sdělení MZV č.