Stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance a osob za zaměstnance považovaných

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto článku bychom chtěli čtenáře seznámit s problematikou stanovení nepeněžního příjmu zaměstnanců ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), v případě, že jim z pracovní či jiné smlouvy plynou nároky na poskytnutí naturálního plnění ve formě možnosti použití majetku ve vlastnictví zaměstnavatele, jiných smluvních partnerů zaměstnavatele, jejich zakoupení či užití za zvýhodněnou cenu.

Stanovení nepeněžního příjmu zaměstnance a osob za zaměstnance považovaných
Ing.
Jan
Hájek
MBA
daňový poradce Rödl&Partner
JUDr.
Monika
Novotná
advokátka/partnerka Rödl&Partner
Obvyklou formou odměňování zaměstnanců je vedle finančního ohodnocení i množství tzv. benefitů, tedy nejrůznějších naturálních plnění spočívajících ve zvýhodněných cenách výrobků či služeb poskytovaných smluvními partnery zaměstnavatele či přímo zaměstnavatelem samotným, zajištění nájmu bytu či jiné nemovitosti, nemá-li zaměstnanec v místě výkonu práce jiný dostupný byt, či umožnění zaměstnanc