Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění od 1.1.2013

Vydáno: 2 minuty čtení

V zákonu č. 406/2000 Sb. , o hospodaření energií, ve znění účinném od 1.1.2013, se v § 7 odst. 4 písm. a) uvádí, že lze vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů ... pro vlastníky domů a společenství vlastníků je potřeba znát, v jakém rozsahu je povinnost přístroji vybavit. Kde lze tento rozsah najít?

Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění od 1.1.2013