Pracovní oběd, stravné a stravenka

Vydáno: 11 minut čtení

V poslední době se začínají stále častěji objevovat dotazy týkající se vztahu zaměstnavatelem zaplaceného pracovního oběda zaměstnanci a současně také poskytnutí stravenky tomuto zaměstnanci zaměstnavatelem v tentýž den.

Pracovní oběd, stravné a stravenka
JUDr.
Marie
Salačová
Pro lepší pochopení uvádím jeden z mnohých dotazů: Jsme organizační složka státu, když jde zaměstnanec úřadu v pracovní době na pracovní oběd a má odpracované 3 hodiny, má nárok na stravenku? Je rozdíl mezi zaměstnancem a vedoucím zaměstnancem? Pravidelné pracoviště je Praha.
V této souvislosti tedy fakticky vyvstává otázka skutečného vztahu mezi poskytováním závodního stravování, poskytováním stravného při pracovních cestách zaměstnanců a hodnotou stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, přesněji řečeno, zda zaměstnanci mohou dostávat ze strany zaměstnavatele tato plnění i souběžně nebo zda poskytnutí jednoho automaticky vylučuje druhé.
Nejprve se zastavíme u poskytování stravenek, které představuje určitou formu závodního stravování. Nutno podotknout, že zabezpečování závodního stravování zaměstnavatelem je od 1.10.1994 pouze
fakultativní
činností ze strany zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům. To bylo způsobeno novelou č. 74/1994 Sb. starého zrušeného zákoníku práce z roku 1965, která právě z jeho § 140 odst. 1 vypustila povinnost pro zaměstna