Jak dlouho pracují Evropané na stát?

Vydáno: 7 minut čtení

Den daňové svobody nám rozděluje rok na dvě části, první část roku pracujeme na stát a druhou část roku již vyděláváme sami na sebe. Ve které zemi přestávají Evropané na sebe pracovat nejdříve? Jak si stojíme v Česku?

Jak dlouho pracují Evropané na stát?
Petr
Gola
Den daňové svobody pravidelně sestavuje více organizací, jejichž metodika se může lišit, a proto může v některých případech nastat den daňové svobody dříve či později. V textu máme uveden den daňové svobody v Evropské unii v roce 2012 dle Institut économique Molinari (IEM) s daty od Ernst & Young (The Tax Burden of Typical Workers in the EU 27).
Den daňové svobody se měří u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu. Zohledňují se všechny odvody zaměstnance i zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění, daň z příjmu fyzických osob a DPH.
Mnohdy se den daňové svobody zjišťuje jako podíl veřejných výdajů na hr