Náklady na spolufinancování projektu

Vydáno: 3 minuty čtení

Akciová společnost, plátce DPH, vede účetnictví. V roce 2012 obdržela účelovou podporu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na řešení programového projektu. Celkové náklady na projekt jsou pokryté dotací ve výši 67%, zbylých 33% tvoří neveřejné zdroje -v tomto případě naše vlastní finanční prostředky. Je správně, že částku dotace vyúčtujeme na základě vyúčtování (průběžné zprávy o realizaci projektu k 31.12.2012) na účet 648 jako ostatní provozní výnosy? Jak postupovat z pohledu daně z příjmů právnických osob s 33% uznaných nákladů, tedy s tou částí, která není hrazena dotací, ale vlastními zdroji? Mají být tyto náklady vyloučené ze základu daně z příjmů právnických osob? Jak postupovat v případě, že výsledek projektu bude dále využit a naší společnosti v této souvislosti poplynou tržby? A jak v případě, že výsledky projektu k další výdělečné činnosti naší společnosti využity nebudou?

Náklady na spolufinancování projektu
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy:
-