Automobil a DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel je fyzická osoba, vede daňovou evidenci a je plátcem DPH. V dubnu 2012 nakoupil ojetý automobil za 1 200 000 Kč, včetně DPH, zařadil ho do majetku firmy a DPH ve výši 200 000 Kč nárokoval a obdržel. V listopadu 2012 došlo k autohavárii, při které byl automobil zcela zrušen. Jednání s pojišťovnou ještě není uzavřeno. Vrak automobilu se podařilo prodat za 360 000 Kč (včetně DPH) v lednu 2013. DPH z prodeje automobilu (60 000 Kč) odvede. Bude muset vracet ještě nějakou poměrnou část z nárokovaného DPH z prodejní ceny automobilu v dubnu 2012 (200 000 Kč)? Automobil je vyřazen z majetku firmy v lednu 2013.

Automobil a DPH
Ing.
Jiří
Nigrin
Související předpisy:
-
§ 78 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o DPH stanoví, že původní odpočet daně uplatněný u pořízení dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, v němž byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně.
V daném případě ke změně v rozsahu použití nedošlo. Plátce pořídil majetek pro uskutečňování svých ekonomických činností a po havárii tento majetek prodal.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty