Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanční úřad

Vydáno: 2 minuty čtení
Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanční úřad
Josef
Rajdl
Fyzická osoba začala pronajímat byt v roce 2012, kdy neměla povinnost registrovat se z tohoto titulu na finančním úřadě. Od 1.1.2013 je v § 39 odst. 1 zákona o daních z příjmů nově uvedena povinnost, aby se tyto osoby registrovaly u správce daně. Musí tedy fyzická osoba podat tuto registraci v roce 2013?
Související předpisy:
-
§ 39 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 125 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost registrace pro poplatníka, který přijal příjem z pronájmu, uvedená v § 39 zákona o daních z příjmů, nabývá účinnosti až od 1.1.2015. Pro zadaný dotaz není možné toto ustanovení zákona použít. Povinnost registrace pro fyzickou osobu pobírající příjmy, které jsou předmětem daně, v současné době řeší daňový řád v § 125. Lhůta pro podání přihlášky k registraci je 30 dnů ode dne, kdy poplatník přijal příjem, nebo ode dne, kdy s činností započal, rozhodný je však den, který nastal dříve.
To znamená, že fyzická osoba, která začala pronajímat byt v roce 2012, má povinnost podat přihlášku k registraci do 30 dnů ode dne, kdy začala byt pronajímat, nebo ode dne, kdy přijala první platbu v souvislosti s pronájmem bytu (např. kauci), a to od toho dne, který nastal dříve. V případě nesplnění registrační povinnosti ani po dané lhůtě, je možné, že bude daná osoba vyzvána po podání daňového přiznání ke splnění registrace.