Vady podání X zásada zdrženlivosti a přiměřenosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7.2.2013, sp. zn. 9 Ans 20/2012 . www.nssoud.cz

Vady podání X zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichn