Dotazy na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012

Vydáno: 9 minut čtení
Dotazy na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012
Ing.
Miloš
Kořínek
Daňový subjekt, fyzická osoba, přechází mezi roky 2012 a 2013 z paušálních výdajů na výdaje ve skutečné výši. Jaké jí vyplývají daňové povinnosti, jestliže v roce 2012 vykazuje nezaplacené pohledávky? Je povinna o tyto částky zvýšit příjmy? Může si k těmto příjmům uplatnit paušální výdaje?
Odpověď
V případě přechodu z paušálních výdajů na výdaje ve skutečné výši se podle § 23 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), základ daně zvyšuje, mimo jiné, o hodnotu pohledá

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů