Cestovní kancelář a zvláštní režim

Vydáno: 2 minuty čtení
Cestovní kancelář a zvláštní režim
Ing.
Martin
Děrgel
Od 1. 7. 2
013 vstupuje Chorvatsko do Evropské unie. Bude muset od toho data cestovní kancelář z těchto zájezdů zdaňovat provizi (prodejní cena – všechny ceny nákupní), a to už u těch zájezdů, které začínají v červnu a končí 1. 7. 2013?
Provize se bude zdaňovat ukončením poslední služby zájezdu?
Bude se moci tato provize vzít souhrnně za celý měsíc jako jedna částka? Nebudou se muset odečítat zájezdy, u kterých bude prodejní cena nižší než nákupní? Provizní prodejci, plátci daně, budou vystavovat provizi s DPH?
Související předpisy:
*
§ 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Tazatel značně předbíhá, přičemž je možné, že pro sjednocení metodiky DPH v době, kdy to začne být více aktuální, vydá Generální finanční ředitelství metodický pokyn pro jednoznačný postup v této záležitosti, případně bude v rámci některé z novel zákona o DPH na tuto změnu pamatováno třeba v rámci přechodných ustanovení apod. Nicméně podle mne je situace docela dobře řešitelná i za dnešního právního stavu, a to jako služby poskytnuté jak v Evropské unii (Chorvatsko do 30. 6. 2013), tak i mimo Evropskou unii (Chorvatsko od 1. 7. 2013) s poměrným rozpočítáním (například podle dnů trvání cestovní služby v dotčeném období) v souladu s § 89 odst. 7 ZDPH:
„Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k dani jsou poskytnuty ve třetí zemi, cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.
Jestliže služby cestovního ruchu
nakoupené od jiných osob povinných k dani
jsou poskytnuty jak mimo území Evropského společenství, tak i na území Evropského společenství, je cestovní služba osvobozena
od daně s nárokem na odpočet daně
jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám mimo území Evropského společenství
a na území Evropského společenství. Za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi se považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava.“

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty