Otázky a odpovědi: Opravný daňový doklad po uplynutí zákonné lhůty tří let

Vydáno: 2 minuty čtení

Výrobce poskytuje záruku delší, než je zákonem daná. Výrobek byl označen autorizovaným servisem výrobce za neopravitelný. Zákazník (běžný spotřebitel) má nárok nad rámec záruky na nový výrobek, popř. vrácení peněz. Totožný výrobek se již nevyrábí. Ale má přibližně navazující nový model. Celá akce vyhovění spotřebiteli se zasekla na tom, že výrobce nemůže dobropisovat velkoobchodu a velkoobchod maloobchodu a ten spotřebiteli, protože je po lhůtě 3 let dle zákona o DPH . Jak se má v tomto případě postupovat? Kdo vrátí spotřebiteli DPH?

Otázky a odpovědi: Opravný daňový doklad po uplynutí zákonné lhůty tří let

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty