Povinnost státu prověřovat okolnosti pro přidělení DIČ

Povinnost státu prověřovat okolnosti pro přidělení DIČ
Ondřej
Lichnovský

Související dokumenty

Zákony

280/2009 Sb. daňový řád